Poistné udalosti a odťahová služba

Odťahová služba

Ponúkame non-stop odťah vozidiel pri poruche alebo havárii vozidla.

Sme zmluvnými partnermi asistenčných služieb.

Poistné udalosti

Komplexné vybavenie poistnej udalosti havarovaného vozidla v našom servise.

Zverte opravu poškodenia Vášho vozidla nášmu servisu a všetko vybavíte na jednom mieste.

Nahlásenie poistnej udalosti

  • Obhliadku ktorá bude vykonaná u nás v servise a tak nemusíte už nikam chodiť
  • Odbornú opravu Vášho vozidla podľa požadovaných štandardov
  • Úhrada faktúry priamo nášmu servisu , platíte iba spoluúčasť prípadne DPH (1)
  • Počas opravy máte zabezpečenú mobilitu (2)

(1) Ak poisťovňa odmietne vystavenie krycieho listu z dôvodu neukončeného šetrenia poistnej udalosti, vtedy môže byť naším servisom požadovaná úhrada celej sumy za opravu.
(2) V závislosti od disponibility náhradných vozidiel.

KONTAKTNÉ OSOBY

Bc. Nicolas Laczo

Prijímací technik

Vojtech Laczo

Vedúci servisu
Menu